دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

درباره من

مهرناز شهرآراي

محل تولد: تهران

سابقه تحصيلي:
ليسانس روان شناسي، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1351
فوق ليسانس روان شناسي (با گرايش باليني)، دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در لس آنجلس 1352
دکتري آموزش و پرورش (با گرايش روان شناسي رشد)، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1356 عنوان رساله دکتري: تعامل مادر و فرزند به عنوان تابعي از فرهنگ پذيري

سوابق شغلي :
استاد دانشگاه تربيت معلم:1358-1387
مدير گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم.
تدريس در دانشگاههاي شيراز، شهيد بهشتي و تربيت مدرس در سطح کارشناسي ارشد و دکتري.
استاد مدعو در آمريکا

عضويت در مجامع علمي و پژوهشي:
انجمن روان شناسي آمريکا IPA
انجمن روان شناسي ايران در آمريکا (IPAA )
IPA انجمن روان شناسي ايران (عضو هيأت مديره در دومين و پنجمين دوره و نايب رئيس در پنجمين و ششمين دوره)
عضو انجمن بين الملي خود و هويت(International Society for Self and Identity )
عضو شاخه برنامه ريزي روان شناسي تربيتي شوراي انقلاب فرهنگي
عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم
عضو شوراي تحقيق موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم

عضويت در هيئت تحريريه مجلات علمي:
پژوهشهاي تربيتي، دانشگاه تربيت معلم
نشريه فطرت (پويه سابق)
فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي
مجله روان شناسي دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تبريز
مجله پژوهشهاي رواني – تربيتي. دانشگاه تربيت معلم
مجله روان شناسي معاصر – انجمن روان شناسي ايران
مجله بين المللي روان شناسي – انجمن روان شناسي ايران (به زبان انگليسي)
مجله پژوهش در سلامت روان شناختي. قطب علمي استرس. دانشگاه تربيت معلم.
مجله پژوهش هاي روان شناختي
سر دبير فصلنامه خلاقيت و نوآوري 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com