دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

چشم اندازهايي در روانشناسي
پیشگفتار مترجم

در دنیای کنونی، گسترش شتابنده و روز افزون روان شناسی به عنوان دانشی میان رشته ای، نیاز و علاقه متخصصان را به شناخت ابعاد گستردة آن افزایش داده است. تأثیر مهم روان شناسی بر کلیه ابعاد زندگی انسانها از جمله جنبه های زیستی، شناختی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی محرز شده است و استفاده از دانش روان شناسی در ارتقای کیفیت زندگی انسان و رشد جوامع واقعیتی بلامنازع بشمار می آید. بسیاری از کسانی که تا چندی قبل، روان شناسی را رشته ای صرفاً تخصصی می پنداشتند، اکنون اعتقاد راسخ دارند که با استفاده مناسب و به هنگام از آن می توان انسانهایی کاآمدتر، سالم تر و خلاق تر تربیت کرد که تضمین کنندة جامعه ای رشد یابنده باشند.
ایجاد و گسترش رشته های مختلف روان شناسی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و افزایش تعداد کتابها و نشریات تخصصی و غیر تخصصی مربوط به حیطه های گوناگون روان شناسی گواهی بر این مدعاست.
از طرفی وضعیت تحول انسان و جوامع به گونه ای است که یادگیری خارج از کلاس های درسی – آزاد – و در طول حیات انسان به طور خودانگیخته و خود تنظیم، بیش از هر زمان دیگری، مطرح است. این بدان معناست که بسیاری از افراد بر اساس ضرورت و نیاز خود به روان شناسی روی آورده و ضمن تعمیق شناخت خود، در بهبود زندگی فردی و اجتماعی خود از آن سود می جویند. برای پاسخگویی و تأمین چنین انگیزه ای، شناخت چشم اندازهای روان شناسی به عنوان دانش پایه ضرورت پیدا می کند.
کتاب حاضر که مروری بر چشم اندازهای روان شناسی است با پرداختن به دیدگاه ها، روشها، موضوع ها و منازعه ها، اخلاقیات و کاربردهای روان شناسی در پژوهش و عمل، ضمن فراهم آوردن دیدی جامع و شفاف برای خواننده آزاد و خود تنظیم، به خوانندگان رشته های مختلف به ویژه روان شناسی دیدی گسترده و عمیق از مبانی نظری، پژوهشی و کاربردی در روان شناسی ارائه می کند. در فصل آخر کتاب، شرایط و شیوه های ورود به رشته های مختلف روان شناسی و ضوابط احراز مجوز در آنها در کشور انگلستان مورد بحث قرار گرفته است و برای علاقمندان به تحصیلات در کشور نامبرده بسیار مفید است.
نحوه آرایش کتاب که با هدفهای مطالعه آغاز و با پرسش های خود ارزیابی و معرفی منابع برای مطالعه پایان می پذیرد، امکان یادگیری خود انگیخته و خود تنظیم را برای خوانندگان فراهم می آورد.
مترجم با توجه به مفهوم جدید یادگیری – یادگیری و یادگیری خود تنظیم و ویژگی های کتاب، آن را منبعی ارزنده برای علاقمندان و طالبان مطالعه و روان شناسی تشخیص داده و امیدوار است که به عنوان کتاب درسی و غیر درسی، منبعی مناسب برای دانش پژوهان باشد.

 

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com