دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

رشد و افزايش عزت نفس

پیشگفتار

سالها رسالت خود را در تألیف وترجمه منابع ارزنده مورد نیاز دانشجویان دانشگاههای کشور می دیدم و در مسیر این هدف به تألیف وترجمه کتابهای متعدد پرداختم.
اکنون پس از سالها تدریس، مشاوره و شناخت دقیق تر موضوعات اساسی وبنیادین جامعه، مسئولیتی فراگیرتر را در خود احساس می کنم. مسئولیت فراهم آوردن منبعی که بتواند در فرایند رشد افرادی که به شناخت دقیق و رشد عزت نفس خود علاقمندند و مایلند به طور خودانگیخته این مهارت حیاتی را به عنوان بنیادی ترین مهارت زندگی در خود رشد وتوسعه دهند، مفید واقع شود. باانگیزه دستیابی به این هدف، کار روی این کتاب آغاز شد.
ساختار و محتوای کلی این اثر، متأثر از کتاب عزت نفس (Self – Esteem) تألیف ماتیو مک کی (Matthew Mckay) و پاتریک فنینگ (Patrick Fanning) است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالب کتاب اصلی مبتنی بر فرهنگهای فردگرای غرب است، اینجانب تلاش کرده ام با ارئه مبحثهای گوناگون – چه در متن کتاب و چه در پانوشتها – ضمن رعایت «اخلاق علمی»، تناسب مطالب با شرایط فرهنگی جامعه را لحاظ کنم.
این کتاب در 16 فصل سازمان یافته، که حاوی مطالب بسیار با ارزش زیر است:
در فصل اول، ماهیت عزت نفس و عوامل شکل دهنده آن مطرح می شود و پس از اشاره مختصری به نحوه استفاده بهینه از کتاب توسط درمانگران و غیر درمانگران و نحوه تشخیص عزت نفس، بازسازی شناختی به عنوان شیوه ای اساسی برای پرورش و بهبود عزت نفس مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دو، منتقد آسیب رسان، که صدای درونی پایین آورنده عزت نفس است، معرفی می شود و در فصل سه، شیوه های سالم مواجهه با این منتقد ارائه می گردد. فصل چهار، به شما نشان می دهد که چگونه ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف خود، به عنوان اولین گام در راه تغییر دادن عزت نفس، به عمل آورید. در فصل پنج، تحریفهای شناختی و در فصل شش، شفقت معرفی می شوند.
فصل هفت درباره بایدها، یعنی همه قوانینی است که شما درباره چگونه عمل کردن، احساس کردن، اندیشیدن و بودن برای خود ساخته اید. فصل هشت نشان می دهد چگونه می توانید با تغییر دادن نحوة واکنش خود به خطا، با اشتباهات رو به رو شوید. فصل نه، شیوه های صحیح واکنش به انتقاد را به شما معرفی می کند. فصل ده با آموزش شیوه های صحیح و سالم در خواست کردن، و فصل یازده با نشان دادن چگونگـی تعیین اهداف علمـی، دانش و مهارت، شما را در پرورش و بهبود عزت نفـس افزایش می دهد.
فصل دوازده، روشهای قدرتمند تجسم کردن که شیوه ای برای تعیین و دستیابی به اهداف مربوط به عزت نفس است را معرفی می کند. فصل سیزده، یک روش ساده «خود هیپنوتیزم گری» را می آموزد. وفصل چهاردهم، به شما کمک می کند ضمن اینکه نگرش عدم قضاوت را پرورش می دهید، از فشار رهایی یابید. فصل پانزده، به شما نشان می دهد چگونه باورهای عمیقی که دربارة ارزشمندی خود دارید را کشف کنید، به چالش بکشید و تغییر دهید. فصل شانزده، مناسب کسانی است که می خواهند بدانند چگونه میراث گرانقدر عزت نفس بالا را به فرزندان خود هدیه دهند.
مؤلف این کتاب با قبول قطعی اثر مثبت روان درمانی بر فرایندحیاتی بهبود عزت نفس، هدف کتاب را تسریع این فرایند می داند. با استفاده از روشهای باز سازی شناختی معرفی شده، می توان عزت نفس را سریع تر و به شکلی مؤثر تر بالا برد. با شناخت خودگوییهای منفی، رو به رو شدن با تحریفهای شناختی خود و ایجاد خودارزیابی های دقیق تر و مشفقانه تر، می توان مستقیماً برای بالا بردن احساس خودارزشمندی مداخله کرد.
این کتاب برای دو گروه از خوانندگان تدوین شده است؛ درمانگران، و کسانی که خود به پرورش و بهبود عزت نفس خود و کسب مهارت در ارتقای آن علاقه دارند. از این رو، این کتاب می تواند برای کلیه کسانی که واجد چنین شرایطی هستند و از جمله دانشجویان رشته های مختلف، به خصوص روانشناسی سلامت و ر وان شناسی بالینی، دانشجویان رشته مشاوره، علاقمندان به مطالعات زنان و کلیه دروسی که به گونه ای با شناخت و رشد انسان در هم تنیده است، بسیار جاذب و مفید باشد. برای استفاده هر چه بیشتر دانشجویان، مقالات پژوهشی در پانوشت و کتابنامه آورده شده است.
خوانندگان عام نیز می توانند به دلایل زیر از این کتاب به خوبی بهره گیرند. محتوای کتاب ضمن دارا بودن یک مبنای نظری – شناخت درمانی با تأکید بر باز سازی شناختی – قوی، بسیار کاربردی است. شیوه ارائه مطالب بسیار روشن است و شفافیت، رسایی و سادگی لحاظ شده است. از این رو، کتاب به عنوان منبعی خودیار، می تواند توسط خواننده به طور خودانگیخته و فعال مورد استفاده قرار گیرد.

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com